|  Přihlásit se
Představení našich výrobkůMinimalizovat
Stroje Technologie Speciální výrobky
  
Představení drtičůMinimalizovat

Dvojrotorové drtiče

 Drtič DUC 16  22kW na drcení plastů  Drtič DUC 16 2x37 kW v lince na zpracování alternativních paliv
 Pohled do drtícího prostoru drtiče DUC 16 - navařované provedení drtících fréz  Pohled na přítlačné zařízení drtiče
 Pohled na drtící osazení drtiče s výměnnými noži  Drtiče DUC16 - 2x37 kW v lince na zpracování alternativního paliva

Jedná se o zařízení sloužící ke zdrobňování domovních i průmyslových odpadů, jako jsou plasty, pryž, pneumatiky, papír, dřevo atd. K vlastnímu zdrobňování dochází mezi noži na pracovních válcích.

Nemalé zkušenosti máme ale i s dodávkami těchto strojů i na speciální aplikace jako např. drcení jílů, kadeverů, materiálů s velkým podílem dehtů, hliníkových plechů a odlitků atd.

Drtič odpadu DUC 16

Účel a funkce

Drtič slouží k drcení domovního i průmyslového odpadu jako jsou plasty, pryž, pneumatiky, papír a dřevo.
Tím usnadňuje jeho další zpracování nebo následnou likvidaci.
Ke zdrobňování  dochází mezi noži fréz pracovních válců. Velikost výstupních kusů se řídí šířkou kotoučů pracovních válců. Mechanickému přetížení drtiče je zabráněno elektronickým řízením pohybu.

Konstrukce

Rám drtiče je tvořen ocelovým svařencem, ve kterém jsou na valivých ložiskách uloženy dva pracovní válce. Ty jsou u dvoumotorového provedení poháněny přírubovými elektromotory přes čelní převodovky. Pro lehčí provoz je vhodná varianta s jedním společným motorem a převodovkou pro oba válce. Těla drticích fréz jsou vyrobena z otěruvzdorné oceli. Frézy jsou vůči sobě natočeny tak, aby při drcení nedocházelo k rázům. Optimální délka pracovních válců, velikost poháněcího motoru, druh a šířka drticích fréz, jakož i tvar výsypky a násypky jsou dány vlastnostmi drceného materiálu.

Bližší informace naleznete v přiloženém prospektu